Oversigt over modellerne Layouteksempel 1 Layouteksempel 1a Layouteksempel 2 Layouteksempel 2a Layouteksempel 3 Layouteksempel 3a Layouteksempel 4 Layouteksempel 4a

Lidt pynt på det simple

Med nogle få ændringer kan selv det simpleste layout lives en del op. Her har jeg lagt såvel menuen som indholdet i hver sin tabel, der kun indeholder 1 celle. Denne tabel i tabellen har fået en cellpadding på 10 pixel, en hvid baggrund samt en sort border der er 1 pixel bred. Dette er opnået ved hjælp af et stylesheet med passende formregler:

 .white {background-color:white;
 border:1px solid black;
 }
 

Nu ser tabelkoden således ud:

<table width="100%" align="center" 
cellspacing="2" cellpadding="2" border="0">
<tr>
  <td width="20%" valign="top">
   
   <table width="100%" cellpadding="10">
   <tr><td class="white">
   <h1>&nbsp;</h1>
   [ Menu ]
   </td></tr>
   </table>
   
  </td>
  <td>
  
  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="10">
   <tr><td class="white">
   [ Indhold ]
   </td></tr>
   </table>
   
  </td>
</tr>
</table>

Det, der er markeret med rødt, er det der er tilføjet i forhold til eksempel 1.