Absolutte skriftstørrelser

De absolutte skriftstørrelser er en måde at angive 7 forskellige skriftstørrelser på. Skriftstørrelserne øges med en faktor 1.2

Desværre er udgangspunktet forskelligt fra browser til browser, hvilket betyder at denne metode reelt ikke kan anbefales.

Den form for angivelse af skriftstørrelse, der måske er lettest at gå til (i hvert fald for dem, der har syslet med HTML i nogle år) er absolutte størrelser med nøgleord. Det er 7 størrelser, der – på en måde – svarer til de gamle

<font size="n">Tekst</font>

... som ingen forhåbentlig bruger mere. Tallet n er fra 1 til 7, med 1-tallet som den mindste skrift og 7-tallet som den største skrift. Et sæt stylesheet-værdier. der antyder en vis korrespondance, er:

HTMLCSSEksempel
<font size="1">font-size:xx-small Størrelse 1
<font size="2">font-size:x-small Størrelse 2
<font size="3">font-size:small Størrelse 3
<font size="4">font-size:medium Størrelse 4
<font size="5">font-size:large Størrelse 5
<font size="6">font-size:x-large Størrelse 6
<font size="7">font-size:xx-large Størrelse 7

Bemærk i tabellen at de tre sidste linier er ens. Det er af praktiske hensyn. (Ellers ville der ikke være plads på siden.) Jeg har lavet en eksempelside ( eksempel 4), både for at gengive tabellen i en rigtigere udformnning, men også for at understrege den pointe, der følger i næste afsnit.

Small eller medium?

Tabellen herover antyder en slags korrespondance mellem de størrelsesværdier, du kan give size-attributten til <font>-markøren og de 7 værdier, du kan give font-size. En sådan korrespondance findes ikke i CSS-specifikationen. Og det gi'r anledning til nogle betydningsfulde forskelle i browserfortolkningen af en række formregler, der netop har med skriftens størrelse at gøre.

En browserprogrammør er nødt til at vælge, hvilken skriftstørrelse hendes browser skal have som standard skriftstørrelse. Det ville være naturligt at vælge, at denne skriftstørrelse skulle svare til medium, der jo ligger midt i skalaen, og derfor giver 3 skrifter, der er mindre end standard skriftstørrelsen og 3 skrifter, der er større. Det er en smuk symmetri, som de fleste browserfabrikanter faldt for. (Vi er tilbage i 90'erne her). Derfor vil de fleste browsere være programmeret til at "normal" tekst skal svare til medium.

Microsoft valgte derimod at standardskriftstørrelsen – "normal" tekst – skal være nr. 3 i rækken, som jo er small.

Sagt på en anden måde: I de fleste browsere vil en skriftstørrelse, der angives med absolutte nøgleordsværdier, vises med en størrelse, der er 83 procent af den størrelse, der vises i Internet Explorer 5, 5.5 og under visse omstændigheder Internet Explorer 6, eftersom skaleringsfaktoren mellem de forskellige størrelser er 1,2.

Ovenstående betragtninger har kun gyldighed for så vidt angår Internet Explorer 4, 5 og 5.5. Fra og med Internet Explorer 6 svarer medium nu til den samme skriftstørrelse, som i andre moderne browsere, for så vidt websiden anvender en standardsættende dokumenttypeerklæring.

Denne side er senest opdateret: 22. November, 2006