Forsiden » Generelt/Servicesider » Webdesign - illustreret håndbog

Korrektioner til Webdesign-håndbogen

Håndbogen indeholder desværre nogle fejl. Dem er der to slags af, nemlig typografiske fejl, hvor et ord er stavet forkert, samt fejl, der kan være meningsforstyrrende.

Her bringes i sideorden de korrektioner, jeg har indtil videre har fundet nødvendige eller ønskelige.

Finder du som læser yderligere fejl, hører jeg meget gerne om det. Skriv en e-mail til jensen@webdesign101.dk.

Side 11: Henvisningen til til den uddybende redegørelse for background-repeat burde være til side 154 i stedet for til side 141.

Side 23: I billedteksten til figur 1-9 findes en henvisning til et eksempel 1-11. Dette eksempel findes ikke.

Side 58: Henvisningen i øverste afsnit til figur 4-3 og figur 4-4 skal være til figur 4-5 og figur 4-5 respektive.

Side 62: I sidste linie skal henvisningen til eksempel 4-3 være til eksempel 4-4.

Side 63: I eksempel 4-4 mangler table-markørens indledende mindre-end-tegn (<). I samme tabel mangler en del attributter anførselstegn omkring attributværdierne.

Side 66: Sidehenvisningen i manchetten til afsnittet om "Form dropdown menuer" skal være til side 364 i stedet for til side 351. Ditto for henvisningen i sidens 2. tekstafsnit.

Side 70: Henvisningen til eksempel 5-3 under omtalen af name-attributten skal være til eksempel 5-4.

Side 79: Henvisningen i nederste lnie til kapitlet "JavaScript i praksis" har forkert sidenummer. Henvisningen skal være til side 250.

Side 83: Der er fejl i den JavaScript-kode i eksempel 5-16, der skal validere formularen. Parentes begynd i 2. og 18. linie i funktionen skal ikke være der. Du finder det korrekte script på kildekodesiden, eksempel 5-16.

Side 91: Sidens nederste afsnit skal læses som:
"Anvendes denne atribut på den side, der ses som figur 6-2, vil vi få et resultat som det, der ses i figur 6-4."

Side 106: I nederste afsnit henvises til figur 6-14. Det skal være til figur 6-13.

Side 110: I nederste afsnit henvises til figur 6-13. Det skal være til figur 6-12.

Side 113: I fjerde afsnit findes sætningen "Effekten af dette ...". Sætningen slutter med en sidehenvisning til et tekstafsnit, der ikke findes i bogen, og skal derfor slettes.

Side 139: I afsnittet "Indsætning af CSS-filen" refereres der i kodeksemplet til en stylesheet-fil ved navn typografi.css, mens der i den umiddelbart følgende tekst omtales en fil ved navn skabelon.css. De to filnavne skal være ens.

Side 146: I afsnittet "Skriftegenskaber" henvises der til afsnittet om <font>-markøren med forkert sidenummer. Det korrekte sidenummer er side 23.

Side 146: Nederst på siden skal eksempelhenvisningen være til eksempel 8-26 og ikke til eksempel 8-25.

Side 148: Umiddelbart over illustrationen henvises til CSS referenceoversigten med et forkert sidenummer. Det korrekte sidenummer er side 153.

Side 170: Tekstkassen, der beskriver Internet Explorers forkerte fortolkning af et elements width og height, kan misfortås. Jeg henviser til websiden Problemer med Internet Explorer 5.x & 6 og CSS boksmodellen

<>Side 177, side 179: I de to tabeller fig. 9-4 og 9-5 over farvekoder er farven blå fejlagtigt angivet i kolonnen over procentværdier. Den korrekte rgb-procentværdi for farven blå er rgb(0,0,100%).

Side 200-201: Der er byttet om på den rækkefølge, hvori billederne vises på siderne. Figur 10-12 kommer før figur 10-11. Henvisningerne i teksten er dog korrekte.

Side 208: I sjette afsnit henvises til figur 10-19. Henvisningen skal være til figur 10-20.

Side 208: I nederste afsnit henvises figurerne 10-20 til 10-25. Henvisningen skal være til figurerne 10-21 til 10-26.

Side 214: Henvisningerne øverst på siden til eksempel 10-7 og eksempel 10-8 skal være til eksempel 10-10 og eksempel 10-11 respektive.

Side 214: I eksempel 10-10, i formregelblokken for body-markøren, nævnes margin-right 2 gange. Det skal være margin-right og margin-left.I formregelblokken for #indhold er der en stavefejl: morder skal være border. I samme formregelblok er der indsat formreglen margin-top: 5px. Den skal fjernes. Det korrekte stylesheet har følgende udseende:

body {
 background-color:gray;
 font-family:arial,sans-serif;
 font-size:14px;
 margin-top:10px;
 margin-right:20px;
 margin-bottom:10px;
 margin-left:10px;
}
div#leftcol {
 margin-top: 0;
 width:170px;
 float:left;
 background-color:#dddddd;
 border:1px solid black;
 height:450px;
}
div#indhold {
 margin-bottom:10px;
 margin-left: 180px;
 border: 1px solid black;
 background-color: #dddddd;
 height:450px;
}

Side 223: I første afsnit er der en henvisning til eksempel 10-16. Henvisningen skal være til eksempel 10-19.

Side 223: I første afsnit er der en henvisning til eksempel 10-16. Henvisningen skal være til eksempel 10-19.

Side 235: Eksemplet skal være: <a href="nytindhold.htm" target="right"> h'et i href mangler.

Side 238: I afsnittet "Centrering i browservinduet" henvises til næste kapitel. Henvisningen skal være til foregående kapitel. Side­num­mer­hen­vis­ningen er korrekt.

Side 240-241: Der er byttet om på den rækkefølge, hvori billederne vises på siderne. Figur 11-14 kommer før figur 11-12 og figur 11-13. Henvisningerne i teksten er dog korrekte.

Side 256: Eksempel 12-5 er fejlagtigt. Den korrekte metode til at indsætte websidens opdateringsdato en sådan JavaScript-genereret bundmargintekst er vist på kildekode-siden Eksempel 12-5.

Side 262: I eksempel 12-17 mangler det tegn, der markerer at linien ikke må deles.

Side 269: I tredie afsnit er der en reference til eksempel 12-20. Referencen skal være til eksempel 12-28.

Side 276: I eksempel 12-36 deklareres en variabel minut. I scriptet anvendes to steder en ikke-deklareret variabel minutter. De to steder skal variabelnavnet ændres til minut.

Side 294: I sidste afsnit refereres til 2 efterfølgende JavaScript-sætninger, der står lige efter. Disse to sætninger går imidlertid i ét med det umiddelbart følgende eksempel 12-64, så det er let at overse dem. Træk en blyantsstreg gennem det grå felt lige efter linierne
parent.topframe.location.href="url"
parent.indhold.location.href="url"

Side 301: Første linie i eksempel 13-3 skal være <a href="#>... h'et i href mangler.

Side 315: I nederste afsnit refereres til eksempel 14-4. Referencen skal være til eksempel 14-1.

Side 367: I næstsidste punkt i punktlisten er der en henvisning til en illustration, der ikke findes, nemlig en printervenlig version af den webside, der er vist som figur 16-13. Vedr. spørgsmålet om printervenlige sider henviser jeg til min webside Stylesheets til udskrift.

Senest opdateret: 10. december2003

E-mail nyhedsbrev

Vælg normal præsentation

Vis siden som den ser ud i udskrift Send siden til udskrift.