Webdesign 101: Nyhedsbrev nr 7 - Maj 2003

Webdesign 101 omfatter nu ca. 200 artikler om mange aspekter af moderne websidekonstruktion.

Artiklerne bygger på personlige erfaringer og løbende studier af, hvad mange førende websidekonstruktører skriver.

Mange artikler bygger videre på det, jeg har skrevet i bogen "Webdesign - illustreret håndbog", udgivet af forlaget Globe.

Nye artikler på Webdesign 101

Konfiguration af HV-menu

Ger Versluis' hierarkiske menu (HV-menu) er det menusystem, jeg (i hoved­sagen) anvender på denne site. Det er et helt ex­cep­tio­nelt kon­figurer­bart system. Det er kommet i flere opdaterede udgaver, siden jeg tidligere skrev om systemet. Det er derfor på tide at komme med en opdateret artikel om systemet.
Ger Versluis' hierarkiske menu (27. april 2003).

Inline fiffigheder - addendum
En tilføjelse til artiklen giver mig anledning til at gennemgå i detaljer, hvorledes du kan bruge principperne i f.eks. et Site Map eller en anden liste (f.eks. en links-liste) Universalscript til at vise og skjule en inline tekst. (26. april 2003).
Mere om skrifter på websider
Det er netop størrelsen, det kommer an på.
Artiklen påviser fordele og ulemper ved forskellige metoder til at lave CSS formregler for tekststørrelser. Min konklusion er - på trods af stærke argumenter for at anvende pixelstørrelser - at det er bedst at anvende em-værdier, eftersom denne metode bevarer strukturen i dokumentet, uanset brugerens valg af skrift-størrelse.
Artiklen henviser afslutningsvis til, hvorledes du kan forsyne din website med en funktionalitet, der gør det muligt for brugeren at vælge mellem forskellige stylesheets.
Skriftstørrelser på websider (5. maj 2003, pdf-fil 200 kilobyte).

Dette nyhedsbrev er færdigredigeret og udsendt d. 13. maj 2003 til 80 modtagere.
Med venlig hilsen og tak for din opmærksomhed
Jørgen Farum Jensen

Indhold maj 2003

Konfiguration af HV-menu

I en artikel i 6 dele gennemgår jeg en række detaljer i kon­figure­ringen af Ger Versluis' dynamiske menusystem.

Mere om inline fiffigheder
En væsentlig tilføjelse til artikel, jeg fortalte om i sidste måned.

Valg af skriftstørrelse
Jeg har reflekteret en del over, hvordan du bedst vælger skriftstørrelse og kaster i denne artikel mit lod i em-vægtskålen.

Nyhedsbrev NU MED ARKIV

Webdesign 101 nyhedsbrevet udkommer den første uge i hver måned. Du kan finde tidligere numre i Nyhedsbrev arkivet.

Om dette nyhedsbrev

Send en e-mail til newsletter@webdesign101.dk for at få det gratis nyhedsbrev en gang om måneden.

Afmelding

Du bliver slettet fra modtager­li­sten, hvis du sender en e-mail til newsletter@webdesign101.dk med emnet (subject) "Afmeld".