Webdesign 101: Nyhedsbrev nr 9 - Oktober 2003

Dette nyhedsbrev er noget forsinket i forhold til, hvad jeg har stillet mine trofaste læsere i udsigt. Det har sin forklaring, som du finder i mit dagbogsnotat om redesign af min website.

Siden sidst: Hvis du er gået forgæves til boghandleren efter min bog "Webdesign - illustreret håndbog" har det den gode forklaring, at første oplag er totalt udsolgt. Det er sket på mindre end et halvt år. Fornuftigvis har forlaget trykt et nyt oplag, så når du læser dette, vil du igen kunne erhverve dig denne gode bog. Du kan læse mere om bogen på websiden om denne: Webdesign - illustreret håndbog.

Om samme emne må jeg fortælle, at jeg er positivt overrasket over de ganske mange e-mail henvendelser jeg modtager, hvori personer, der har købt bogen, udtaler sig ganske rosende om den. Enkelte har tillige opklarende spørgsmål til nogle af bogens eksempler. Jeg har hidtil kunnet overkomme at besvare alle sådanne e-mails inden for en rimelig kort tidsfrist, og det vil jeg fortsat bestræbe mig på.

Nye artikler på Webdesign 101

Artikelserien, der rykker tænder ud...

Ni af ti websteder er forkert konstrueret, viser en miniundersøgelse, jeg har lavet. Det handler om den måde, vi har lært at sætte skriftstørrelser på. Der er 7 metoder til at sætte skriftstørrelsen. Kun én af disse dur. Læs mere om sagen i artikelserien Valg af skriftstørrelse.

Lad brugeren vælge stylesheet

En naturlig konsekvens af de overvejelser, der er redegjort for i artikelserien Valg af skriftstørrelse er at give brugeren valget mellem forskellige stylesheets. Det er den eneste måde, hvorpå du kan bevare en vis kontrol med dine websiders udseende hos brugere, der insisterer på f.eks. en større skrift.
Brugervalgte stylesheets

Autocentrering af websidens indhold

Jeg har tidligere skrevet en del om dette, men først i sommer faldt ti-øren med et brag omkring problemet Lodret autocentrering med CSS. I sammenhængen introducerer jeg også overflow-attributten. (23. aug. 2003).

Det gyldne snit

Det gyldne snit er løsningen på alle livets problemer, er der noen, der mener. I hvert fald bør man lave sine websider efter denne regel. Kan man det? Jeg har undersøgt sagen.
Det gyldne snit

Nye sektioner med eksempler og kvikguides

Jeg annoncerede i juni en ny sektion med eksempler på anvendelsen af CSS, JavaScript og dynamisk HTML.
Det er henover sommeren blevet til 3 sektioner: Stylesheet eksempler, JavaScript eksempler og eksempler på anvendelsen af dynamisk HTML.

Installation af PHP på Windows webserver

Installation af PHP: Det er lidt i yderkanten af, hvad jeg normalt skriver om, men jeg har igennem de sidste mange måneder adskillige gange haft brug for min dosmerseddel med opskriften på, præcis hvordan man installerer PHP på en Windows IIS webserver. Og jeg kan ikke finde noget bedre sted at opbevare denne dosmerseddel end på min website. (1. august 2003).

Dette nyhedsbrev er færdigredigeret og udsendt d. 6. oktober 2003 til 128 modtagere.
Med venlig hilsen og tak for din opmærksomhed
Jørgen Farum Jensen

Vigtigt i oktober

Den definitive gennem­gang af de me­toder, du har til at sætte stør­relsen af skrif­ten på dine web­sider - og hvordan du gi'r bru­geren kon­trol over stør­relsen.
Valg af skriftstørrelser

Nyhedsbrev arkiv

Webdesign 101 nyhedsbrevet udkommer den første uge i hver måned. Du kan finde tidligere numre i Nyhedsbrev arkivet.

Om dette nyhedsbrev

Send en e-mail til newsletter@webdesign101.dk for at få det gratis nyhedsbrev en gang om måneden.

Afmelding

Du bliver slettet fra modtager­li­sten, hvis du sender en e-mail til newsletter@webdesign101.dk med emnet (subject) "Afmeld".