Forsiden » Stylesheets » IE 7 oversigt

::after

:after-pseudoelementet anvendes til at anbringe noget indhold efter et element. Det indhold, der skal være der, genereres af CSS-egenskaben content, således:

Dean Edwards' websted om IE 7

Stylesheet

p#test a::after { 
  display: block;
  font-size:0.9em;
  text-decoration:none;
  content:" (Her er en forklarende tekst)"; 
}

Obs! det dobbelte kolon, som ikke er den normale syntaks for et pseudoelement, men som skal bruges, hvis det skal virke i Internet Explorer.

Februar 2005

Understøttede CSS2 selektorer

Understøttede CSS2 egenskaber

Understøttede html-elementer