Forsiden » Stylesheets » IE 7 oversigt

:first-child pseudoklassen

Denne pseudoklasse anvendes til at vælge det første afkom af en markør. På denne side er det første listepunkt i en uordnet liste sat til at have kursiv skrift.

Egenskaben påvirker alle uordnede lister på siden, jævnfør menuerne til højre, og ikke alene eksempellisten herunder:

Denne utilsigtede virkning kan modvirkes ved at give den liste, der ønskes valgt, en class, således f.eks.
ul.test li:first-child {font-style:normal;}.

Stylesheet

li:first-child {font-style:italic;}
ul.test li:first-child {font-style:normal;}

Februar 2005

Understøttede CSS2 selektorer

Understøttede CSS2 egenskaber

Understøttede html-elementer