Forsiden » Stylesheets » IE 7 oversigt

:hover på et vilkårligt element

IE5 og IE6 kan ikke tolke :hover pseudoklassen på andre elementer end links.

Med IE 7 indlæst, formaterer nedenstående stylesheet dels listepunkterne, dels knappen, således at hover-farven skal være grøn på listepunkterne, rød på knappen.

Det er særdeles nyttigt, fordi det med ét slag sætter os i stand til at lave dynamiske dropdown menuer kun ved hjælp af CSS, og altså uden brug af JavaScript. Jeg demonstrerer dette i min artikel CSS Dropdown menuer.

Stylesheet

  button:hover {
   background: red;
  }
  #indhold li {color:black;font-weight:bold;}
  #indhold li:hover {color:green;}

Februar 2005

Understøttede CSS2 selektorer

Understøttede CSS2 egenskaber

Understøttede html-elementer