Forsiden » Stylesheets » IE 7 oversigt

label-markøren

label-markøren tjener to formål: dels at være en semantisk markering af teksten (etiketten) til et input felt, og dels at sørge for, at feltet kommer i fokus, uanset om der klikkes på etiketten (label-markørens tekstindhold) eller på selve feltet.

Det sidstnævnte formål opfyldes ikke, hvis formularen vises i Internet Explorer 4, 5 eller 6, men opfyldes, når IE 7 er indlæst.

Html-kode

<form action="#" id="test" 
  name="test" title="testform">
<label for="testbox">Klik her
<input type="checkbox" 
  name="testbox" id="testbox" />
</label>
</form>

Februar 2005

Understøttede CSS2 selektorer

Understøttede CSS2 egenskaber

Understøttede html-elementer