Forsiden » Stylesheets » IE 7 oversigt

CSS-kassen og dens størrelse – 4

IE 7 gør det muligt at anvende egenskaberne min-width, max-width og min-height med sikkerhed for at også Internet Explorer fortolker disse egenskaber korrekt. IE 7 indeholder ikke nogen forholdsregel for brugen af max-height egenskaben.

Efter min erfaring har disse egenskaber først og fremmest værdi i forbindelse med webside-layout, især når der anvendes elastiske layouts.

Formdeklarationen herunder sikrer at elementerne #page og #footer fylder 90 procent af browservinduets bredde, men at de aldrig kan blive bredere end 800 pixel og aldrig smallere end 550 pixel.

Disse to elementer styrer layoutet af denne webside.

Stylesheet

div#page,div#footer {
  width:90%;
  max-width:850px;
  position:relative;
  top:0;
  left:2%;
  background-color:#f6f6ff;
}

Februar 2005

Understøttede CSS2 selektorer

Understøttede CSS2 egenskaber

Understøttede html-elementer