Forsiden » Stylesheets » IE 7 oversigt

Flere.klasser

Som det fremgår af nedenstående html-kode kan et element forsynes med mere end et klassenavn, og du kan i dit stylesheet sætte formregler for hver af disse klasser, som det også er sket.

IE 7 understøtter også selektering på en bestemt attribut med en bestemt værdi i en liste af værdier. Syntaksen for denne er
class_name.class_name {formregelblok}.

Html-kode

<ul class="test">
<li class="fem dk rock">Sanne Salomonsen</li>
<li class="mal dk pop">Lars Lilholt</li>
<li class="fem us soul">Whitney Houston</li>
<li class="mal br rock">Tom Jones</li>
</ul>

Stylesheet

  ul.test li.fem {color:#f00;}
  ul.test li.mal {color:#00f;}
  ul.test li.fem.us {color:teal;}

Dette stylesheet kolorerer navnene på sangere i listen, rød for kvindelige, blå for mandlige, undtagen kvindelige sangere fra USA, der skal være blågrønne.

Februar 2005

Understøttede CSS2 selektorer

Understøttede CSS2 egenskaber

Understøttede html-elementer