Forsiden » Stylesheets » IE 7 oversigt

Fikseret kasse

position:fixed

Det har været en stadig kilde til irritation hos mange websidekonstruktører, at position:fixed formreglen ikke virker i Internet Explorer. Der har været tænkt mange tanker om, hvad man så kunne gøre, se for eksempel min webside om position:fixed fix.

IE 7 fixer også dette, så du nu uden videre vrøvl kan placere et element på en webside med sikkerhed for, at det altid bliver stående på samme plads i browservinduet. En menu er det eksempel, der rinder ihu. Så nu har du ikke længere den undskyldning for at bruge frames.

Stylesheet

div#box {
  position:fixed;
  left:400px;
  top:150px;
  width:100px;
  height:150px;
  border:1px solid gray;
  padding:10px;}
h2+p {margin-right:175px;}

Februar 2005

Understøttede CSS2 selektorer

Understøttede CSS2 egenskaber

Understøttede html-elementer