Automatisk fyldning af Arrays

Det kan lade sig gøre så at fylde preload-Array'et automatisk, så du ikke behøver at taste alle de mange filnavne, der kan være tale om. Dermed kan jeg præsentere det endelige universalscript til grafiske rollovers

På websiden Rollovergrafikken i Arrays viste jeg, hvorledes du kan preloade alle billederne til en rollover via to Array-objekter:

var imagesOn=new Array("image1on.gif", "image2on.gif", 
"image3on.gif", "image4on.gif")
var imagesOff=new Array("image1off.gif", "image2off.gif", 
"image3off.gif", "image4off.gif")

Der er et gustent overlæg bag den stringente navngivning af billedfilerne. De hedder alle det samme, bortset fra et tal, der identificerer, hvilket nummer i række af grafikker, den enkelte grafik har, og bortset fra stavelsen "on" eller "off".

Det har nemlig den konsekvens, at du kan fylde Array'et automatisk, så at sige:

antal=4
imagesOn=new Array()
imagesOff=new Array()
  for (i = 1; i<antal+1;i++){
   imagesOn[i]=new Image();
   imagesOn[i].src="image"+i+"on.gif";
   imagesOff[i]=new Image();
   imagesOff[i].src="image"+i+"off.gif";
  }
function imgOn(nr){
  document.images[nr + 3].src=imagesOn[nr].src;
}
function imgOff(nr){
  document.images[nr + 3].src=imagesOff[nr].src;
}

Knap 1 Knap 2 Knap 3 Knap 4

På denne side har jeg udviklet det definitive universalscript til en almindelig grafisk rollover.

Det kan imidlertid med nogle små ændringer bruges også til ualmindelige rollovers. Et par stykker af sådanne er vist på de resterende sider i denne sektion af websitet.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Denne side er senest opdateret: 2. December, 2006