“Image Replacement” demo

Denne webside er et layout eksempel med et sidehoved, der er konstrueret med Gilder/Levin Image Replacement teknikken

Websidens html-kode er nogenlunde den samme, som jeg har brugt i mit CSS-layout-eksempel 7.

Det, der er interessant ved dette eksempel er imidlertid det grafiske sidehoved, mere specifikt sidehovedets h1-overskrift. Først html-koden:

    <div id="banner">
     <h1 onclick="location.href='/'">
     <span></span>Webdesign 101</h1>
    </div>
    

Bemærk her:

 1. onclick event handleren der er hæftet på h1-overskrfiten, og som giver hele overskriften egenskab som et link tilbage til forsiden.
 2. Det tomme span-element, der er indsat lige før overskriftens tekst.

Stylesheet'et for denne h1-overskrift der således ud:

#banner h1 {
 font-size:40px;
 width:750px;
 height:150px;
 margin:0;
 font-family:"trebuchet ms",verdana,tahoma, sans-serif;
 position:relative;}

#banner h1 span {
 background-image:url(irheader.jpg);
 background-repeat:no-repeat;
 position:absolute;
 width:100%;
 height:100%;}
 
 1. h1-overskiften skal have en absolut højde og bredde.
 2. h1-overskiften skal have position:relative.
 3. Det tomme span-element skal fylde h1-overskiften ud i såvel bredde som højde.
 4. Dette span-element forsynes med et baggrundsbillede, hvis højde og bredde svarer til sidehovedets højde og bredde, som bestemt ved målene på h1-overskriften.
 5. Derved kommer denne baggrund til at skjule h1-teksten i en visuel browser med grafikvisning. Slås grafik-visning fra, vil teksten kunne ses.
 6. Det samme vil ske, hvis du bruger browserens "Vis udskrift"-funktion.

Denne side er senest opdateret: 1. September, 2006

 
Webdesign 101 - Jørgen Farum Jensen