Grafisk rollover kun med CSS /2

I fortsættelse af mit første eksperiment ( Grafisk rollover kun med CSS), hvor jeg var lidt bundet mht. menuens grafiske udformning, fik jeg lyst til at efterprøve princippet på en mere almindelig grafisk menu.

Det er den, du ser på denne side.

Princippet er det samme og rimeligt enkelt: Formater a-markøren med en passende højde og bredde til at den kan rumme et baggrundsbillede af passende størrelse. Udskift så det billede ved hjælp af a:hover egenskaben.

Bemærk i denne udførelse muligheden for at lave en markering af den aktuelle sektion ved at låse baggrundsegenskaben for det aktuelle link.

Testet i IE 5,6, Opera, Netscape 7, Firefox 0.9

Bemærk at grafikken er den samme som er brugt i mit eksempel på en Grafisk rollover med ringe båndbredde, men at principperne er fundamentalt anderledes.

Denne side er senest opdateret: 1. September, 2006