1. Webdesign 101 forside
  2.  » CSS selektorer

CSS kombinationsselektorer eksempelside

Det mægtige fæstningsværk, der i dag er en fredelig og smuk ramme om det ældste Fredericia, er oprindelig opført for at skulle forsvare Danmark.

Forinden havde Europa været i langvarig strid, og man var klar over, at det var nødvendigt at styrke Danmarks forsvar.

Fæstningen blev grundlagt i 1650. På den tid hyldede byplanlæggere den ideale byplan, der knyttede by og forsvarsanlæg sammen.

Fredericia er en af de meget få danske byer, der er anlagt som en fæstningsby uden en forudgående bydannelse på stedet.

I dag er volde, grave, bastioner og raveliner en enestående del af den moderne by.

Forsvarsværket er byparken, der giver mulighed for gåture og naturoplevelse. Men det er meget mere end en traditionel bypark, for det er en håndgribelig del af byens historie.

Fæstningens voldlinie mod landsiden var 1800 m lang og bestod af 9 bastioner. Mod søen var opført et svagere forsvarsværk. Øster Vold 1400 m lang og Søndre Vold ligeledes 1400 m, fæstningens omkreds var således på 4.600 m.

Forsvarsværkerne med grav optog et areal på ca. 100 ha og byens rum indenfor voldene var på 103 ha.

Årstal i historien

1646 befæstningsplan udarbejdet af rigsmarsk Anders Bille placerer en fæstning på Bersodde. Det senere Fredericia.

1649 Jyske lensmænd får bud om at fremstille håndredskaber og hjulbør, som skal leveres til Fredericia.

1650 Fredericias officielle grundlæggelsesår.

1652 Kongen beordrer landsbyerne Ullerup, Hannerup og Hyby nedlagt og bønderne og deres gårde flyttet ind i fæstningen.

1655 Fredericias byvåben (løven med palmegren og sværd) ses i rådhusseglet for første gang.

1657 svenske styrker under feltmarskal Wrangel indtager byen d. 24. oktober.

1675 Fæstningen betragtes som genrejst og værkernes forfald begynder.

1709 I 1½ år arbejder 5.000 mand på at istandsætte fæstningen. Truslen er den store nordiske krig. I årene fremover holdes fæstningen i god stand af stokhusfanger.

1763 Fæstningen nedklacifiseres og straffefangerne forsvinder. Et langvarigt forfald indledes.

1801 Der opføre et søbatteri i Kastellet og et ved Oldenborgs Bastion. (Englandskrigen).

1811 Volden gennembrydes førstegang ved anlæg af Gl. Havn.

1848 Fæstningen betragtes som uden værdi ved starten af 1. slesvigske krig.

1849 På kun tre måneder sætter oberst Lunding den forsømte fæstning i forsvarsklar stand. 118 stk. skyts og tilhørende ammunition overføres fra København. Fæstningen holdes af danske styrker til udfaldet 6. juli 1849.

1863 Fæstningen forstærkes ved ombygning af Prins Georgs, Prins Christians og Dronningens bastioner på nordfronten.

1864 Fredericia belejres og bombarderes af østrigske tropper under 2. slesvigske krig. Efter 1½ måned trækkes tropperne til Fyn og fæstningen overgives.

1909 Fæstningen nedlægges ved forsvarsloven af 30. 9. 1909.

1914 Fredericia Kommune køber voldterrænet, men Kastellet forbliver på militærets hænder.

1917 Volden sikres for altid ved indgåelse af en fredlysningsoverenskomst. Forterrænet frigives til villabebyggelse.

1918 Prangervej føres igennem volden

1922 Nørreport opføres

1924 Danmarks Port bygges

1937 Kastellet overgår til kommunens eje.

1996 Kongens Port vagtbygning og Krudttårnet erhverves af kommunen.

Oprettet maj 2009