Lister som dynamiske menuer - eksempel 7

Retur til artiklen

mhaList

Stylesheet

Som stylesheet til denne side bruger jeg forfatterens forslag. Det kan downloades fra ovennævnte websted.

HTML

Den ovenordnede liste skal forsynes med såvel en ID som 2 classes:

<ul id="menu" class="ListMenu horizontal">

– for mit eksempel. Ønskede jeg at lave en lodret menu, ville liste-markøren få følgende udseende:

<ul id="menu" class="TreeMenu vertical"<

I begge tilfælde skal menu-ID'en korrespondere med objektet i følgende script:

<script type="text/javascript">
<!--
    if (typeof(ml) != "undefined") { 
        var oList = new ml.buildList('menu'); 
    }
//-->
</script>

Dette script kontrollerer, om scriptet mhalist.js er indlæst, før menuen bygges op.

JavaScript

JavaScriptet mhalist.js til denne menu kan downloades fra ovennævnte websted.