Forsiden » Generelt/Servicesider » Webdesign med XHTML

Rettelser og bemærkninger

Der er beklageligvis et par fejl i bogen, som jeg selv har opdaget efter at have modtaget den trykte udgave. Opdager du andre fejl, er du mere end velkommen til at skrive til mig om det: jensen@webdesign101.dk.

I et vist rimeligt omfang besvarer jeg også e-mails med opklarende spørgsmål vedr. bogens indhold.

Noget om XML prologen

I de fleste af mine eksempler i bogen anvender jeg XML-prologen
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>.

Det, jeg kun har antydet, og ikke eksplicit fremhævet, er, at Internet Explorer 6 sættes i "Quirks Mode", når denne prolog anvendes. Hvis du – hvad jeg anbefaler i bogen – konstruerer websider, der skal overholde webstandarderne, skal du naturligvis anvende en dokumenttypedeklaration, der sørger for at sætte Internet Explorer i "Standards Compliant Mode".

Det gør såvel "Strict" som "Transitional" dokumenttypedeklarationerne, hvis du vel at mærke udelader XML-prologen.

Udeladelse af denne har for nærværende ingen praktisk betydning i øvrigt.

Mere om denne sag på websiden Rendering Mode.

Brug ikke bløde bindestreger

side 30 fortæller jeg, at du kan bruge HTML tegnkoden &shy; som en blød bindestreg. Med andre ord, indsætter du en &shy; i et langt ord, vil ordet deles, der hvor du har indsæt &shy; og første del af ordet vil blive forsynet med en bindestreg i højre margin.

Sådan har jeg det fra utallige kilder og sådan har jeg selv brugt det i mange år på et utal af websider, som jeg har kontrolleret på et utal af browsere.

Det er ikke desto mindre forkert, og både Internet Explorer og Safari browserne til Macintosh platformen viser et dødtegn alle steder, hvor et &shy; er indsat. Det kan gøre teksten nærmest ulæselig, hvis bindestregen er flittigt brugt i smalle tekstkolonner.

Du kan læse mere om denne sag i min weblog

side 30 er der også et par fejl i tabel 1-2: HTML-tegnkoden for Æ og Å skal være henholdsvis &AElig; og &Aring; – dvs. husk det afsluttende semikolon.

 

side 45, eksempel 3-11, er der en fejl i det andet link:

<a accesskey="i" href="[url]">
onfocus="location.href(this.href); return false;">
Introduktion</a>

Det er den skarpe parentes til højre, der er markeret med rødt, der ikke skal være der.

Om fieldset og legend

side 75 anføres midt på siden, at legend-markøren understøtter en align-attribut. Det er ikke rigtigt. En webside med en sådan attribut vil ikke validere som strict XHTML. En standardkompatibel browser vil altid vise indholdet af legend venstrestillet midt i øverste border af fieldset.

Jeg har ikke i bogen tydeligt forklaret, at en alle input-felter i en formular på en webside, der er formateret i overensstemmelse med strict DTD'en, skal være omsluttet af fieldset. Formularens indholdsstruktur kan lede til, at der må anvendes mere end én fieldset-markør.

Der er ingen farve, der er transparent

side 91 kan du godt slette hele det første afsnit. Det er noget forvrøvlet sludder, for at sige det lige ud.

Det er jo netop ikke nødvendigt at sætte en eksplicit transparens, når transparens er implicit på alle HTML-elementer, der ikke er tildelt en farve.

Et stylesheet, der indeholder en formregel med farven transparent vil heller ikke validere i W3C's CSS-validator.

Hensyn til IE5

side 105 finder du et stylesheet – eksempel 7-11 – til en css-formateret menu. Aht til visningen i Internet Explorer 5 er du nødt til at tilføje formreglen display:inline i formregelblokken for ul#menu li, samt flytte border-bottom-formreglen til formregelblokken for ul#menu li a. Se i øvrigt eksemplet figur 7-8.

Disse ændringer bør også gennemføres i stylesheet-eksemplerne til de øvrige eksempler/figurer, der omfatter en lodretstillet menu, hvis du vil sikre, at også de 12-18 procent, der fortsat bruger Internet Explorer 5, ser menuen som en pænt formateret rollover.

På side 121, eksempel 6, skal formregelblokkene for hhv. #menubar ul og #menubar a begge tilføjes formreglen float:left, igen for at sikre en pæn visning i Internet Explorer 5.

Giv dine footer's en højde

side 114 (pkt e) forklarer jeg, hvorledes du kan indsætte en lille pil-op i din footer ved at positionere pilen absolut i forhold til det relativ positionerede omgivende element, i eksemplet div#footer.

Forklaringen er sådan set i orden, men jeg forsømt at fortælle, at Internet Explorer 5 ikke vil foretage denne positionering medmindre du sætter en højde på det omgivende element.

Formregelblokken for div#footer skulle så være;

div#footer {
  clear:both;
  margin:0;
  position:relative;
  height:40px;
}

Menuen i figur 8-3

En læserforespørgsel har i marts 2006 henledt min opmærksomhed på, at jeg nok er sluppet lidt for let om ved menupanelet i figur 8-3.

Sagen er, at jeg i bogen henviser til, at du blot kan indsætte den menukonstruktion, jeg har beskrevet i forbindelse med figur 7-8. Menuelementet er i dette eksempel sat til at have 100 procents bredde, og det er i figur 7-8 ok, for der har den spalte, hvori menuen indsættes, en absolut bredde på 180 pixel.

I koden til figur 8-3 er det imidlertid ikke ganske klart, hvor meget menuen skal fylde i bredden, når den har en bredde på 100 procent. 100 procent af hvad? Det er ikke sådan at svare på.

Miséren undgås lettest ved at lave et samlende blokelement, #rightcol, på 23 procent og højre-float'e dette:

#rightcol {
  width:23%;
  float:right;}

Du kan ikke gøre bredden af dette element til 25 procent (#indhold-elementet er 75 procent bredt), da såvel #indhold-kassen som menuen har nogle marginer og noget padding, der også fylder i bredden.

Du skal lige huske også at ændre din clear'ing af footer-elementet fra clear:left til clear:both;

En således rettet udgave af eksempelsidenfinder du i figur 8-3a.

Denne side er senest opdateret: March 2, 2006

I denne sektion

Har du fundet en fejl?

Finder du fejl eller mangler ved bogen, ,som ikke er beskrevet her, hører jeg meget gerne fra dig. Skriv til jensen@webdesign101.dk.

Du kan tegne et gratis abonnement på mit nyhedsbrev eller anbefale denne side til en ven ved at benytte de to indtastningsfelter herunder.

E-mail adresse for nyhedsbrev
Din vens e-mail adresse
Klik på mærket for at få information om min bog om webdesign med XHTML Klik på mærket for at få information om min bog om websidekonstruktion Klik på mærket for at få information om min nethotel-sponsor [Valid RSS] Højreklik for at kopiere adressen på min nyhedskanal