Forsiden » Generelt/Servicesider » Webdesign med XHTML

Indholdsoversigt "Webdesign med XHTML"

 1. Introduktion til XHTML
  • Hvad er World Wide Web?
  • Hvad er et opmærkningssprog?
   • Strukturmarkører
   • Præsentationsmarkører
   • Beskrivende markører
   • Browserens funktion
  • Webdokumentets fundament er SGML
   • Dokumenttypedeklarationen - opmærkningens ordbog
  • Hvad er XML?
   • XML-klienter
   • XML + HTML = XHTML
   • XHTML-opmærkningssproget
 2. XHTML-formatering af websider
  • XHTML-dokumentets struktur
  • Versions- og dokumenttypeerklæring
  • Browserkompatibilitet
  • Rodelementet, namespace og sprogangivelser
  • Dokumentets head-del
  • De basale (X)HTML-tekstmarkører og deres kerneattributter
   • Blokmarkører
   • Inline beskrivende markører
   • Inline formaterende markører
   • Formaterende markører uden indhold
   • Kommentar-markøren
  • Markørernes attributter
   • Kerneattributterne
   • Sprogattributterne
   • Hændelsesattributter
   • Præsentationsattributter og -markører
   • Specielle attributter
  • Brugen af attributter
   • Specielle tegn og bogstaver
  • Strukturformatering af dokumentets tekstindhold
   • Web-artiklen
   • Artiklens struktur
 3. Hypertekst referencer (links)
  • Absolutte og relative stier
  • base-markøren
  • Omdirigering
  • Dokumentinterne links (Bogmærker)
  • Linkets udseende
  • Linkets attributter
  • Menuer
 4. Lister og tabeller
  • Ordnede lister (ol)
  • Uordnede lister
  • Definitionslister
  • Tabeller
   • Tabellens struktur
   • Præsentationsformatering af tabeller
   • Brug af frame og rules
 5. Formularer
  • Formularens indholdsmarkører
  • Input-markøren
  • Input-markørens type-attribut
   • Input typen er text
   • Input-typen er password
   • Input-typen er hidden
  • Input-markørens øvrige attributter
   • Name-attributten
   • Size-attributten
   • Maxlength-attributten
   • Tabindex-attributten
   • Tabindex-strategi
   • Accesskey-attributten
   • Accesskey-strategi
  • Øvrige input typer
   • Input-typen er checkbox
   • Input typen er radio
   • Input type er file
  • Select-markøren
   • Option-markøren
  • Textarea-markøren
  • Formularhåndtering
   • Input type er submit
   • Input type er reset
   • Input type er image
   • Input type er button
  • Feltgruppering og feltetiketter
  • Afsendelse af formularen
   • E-mail-løsningen
   • CGI Formmail scripts
   • Databaseløsninger
 6. Grafik, billeder og objekter
  • Indsætning af grafik og billeder
   • Img-markørens øvrige attributter
  • Grafikformater
   • GIF-formatet
   • Transparens
   • Animerede GIF'er
   • JPG-formatet
   • PNG-formatet
   • SVG-formatet
  • Grafik som links
  • Klikbare billedkort
  • Objekt-markøren
  • Embed-markøren
 7. Stylesheet formatering af XHTML-dokumenter
  • Dokumentindlejrede stylesheets
  • Eksterne stylesheets
  • Oversigt over egenskaberne
  • Farver på websider
  • Skrifter på websider
   • Hvilken skrifttype?
   • Hvilken skriftstørrelse?
  • Tekstformatering
  • class og id
  • Stylesheet syntaks
  • Genvejstaster
  • Formler og matematiske udtryk
  • Formatering af lister
   • Skriftstørrelsen i lister
  • Stylesheet-formatering af tabeller
   • Cellpadding-attributten
   • Baggrundsgrafik og -farve i tabeller
   • Tabellens justering
  • Formatering af links
   • Forskellige linkfarver
  • Stylesheet-formatering af en menu
 8. Layout af XHTML-websider
  • Websidens hovedelementer
  • Websidens layout
   • Layout i 2 kolonner, højrestillet menu
   • CSS-lamme browsere
   • Variation i layoutmodellerne
  • Navigation
   • HTML-liste som navigationsbjælke
   • Den logiske sti som navigationselement
   • Søgefelt
  • Udskrift af siden
   • Medietyper
   • Sådan laver du et stylesheet til udskrift
 9. XML-applikationer i XHTML
  • RSS nyhedskanaler
   • Sådan laver du en RSS nyhedskanal
   • Sådan aftaster du nyhedskanalerne
  • Nyhedskanaler til robotter
 1. HTML-markører og attributter, XHTML Strict
 2. HTML-markører og attributter, XHTML Transitional
 3. HTML-markører og attributter, XHTML Frameset
 4. HTML-dokumentets meta-information
  • Title-markøren
  • Link-markøren
  • Meta-markøren
  • Style-markøren
  • Script-markøren
  • Base-markøren
  • Tegnsæt
 5. Konvertering af HTML til XHTML
 6. Validering af XHTML-dokumenter
  • Validering under oprettelsen og redigeringen
  • Online validering
 7. Introduktion til XML
 8. CSS reference
  • Indsætning af stylesheets i et XHTML-dokument
  • Medietyper
  • Opbygning og syntaks af stylesheets
  • HTML-elementernes CSS-egenskaber
   • CSS enheder
   • Baggrundsegenskaber
  • Farver
  • Boksegenskaber
   • Elementets højde og bredde
   • Elementets border-egenskaber
   • Margin-egenskaben
   • Padding-egenskaben
   • Gruppering af egenskaberne for border, margin og padding
  • Listers egenskaber
  • Skriftegenskaber
  • Tekstegenskaber
   • HTML-elementets justering
  • CSS level 2 egenskaber
  • Cursorens udseende
 9. Litteratur og online ressourcer
  • Litteraturliste
  • Online ressourcer
 10. Ordforklaringer
 11. Stikordsregister

14. april 2004

I denne sektion

Webdesign – illustreret håndbog

Min første bog med ovenstående titel er i løbet af kort tid slået igennem som grundbogen for dem, der ønsker at lære sig websidekonstruktion, og tillige ønsker at gøre det på en håndværksmæssig solid måde. Køb den hos forlaget Globe.

Du kan tegne et gratis abonnement på mit nyhedsbrev eller anbefale denne side til en ven ved at benytte de to indtastningsfelter herunder.

E-mail adresse for nyhedsbrev
Din vens e-mail adresse
Klik på mærket for at få information om min bog om webdesign med XHTML Klik på mærket for at få information om min bog om websidekonstruktion Klik på mærket for at få information om min nethotel-sponsor [Valid RSS] Højreklik for at kopiere adressen på min nyhedskanal