Bemærkninger og rettelser

Denne webside gengiver rettelser og bemærkninger til bogen “Webdesign med stylesheets”.

Fejl, der efter forfatterens opfattelse har betydning for forståelsen af tekst og eksempler kommer først, derefter forskellige mindre betydende stavefejl og typografiske fejl.

Betydende fejl

Media typer (side 40)

Opmærkningen af de to eksempler øverst på siden er forkert.

<style type="text/css" type="screen">
  @import url(/res/styles/screenstyle.css);
</style>
<style type="text/css" type="print">
  @import url(/res/styles/printstyle.css);
</style>

skal være:

<style type="text/css" media="screen">
  @import url(/res/styles/screenstyle.css);
</style>
<style type="text/css" media="print">
  @import url(/res/styles/printstyle.css);
</style>

17. november 2007

background-position (side 78)

h1-eksemplet midt på siden er er meningsløst, fordi der mangler en linie i formdeklationen:

h1 {
background-image:url([sti]bluerock.jpg);
background-position:center 10px; }

skal være:

h1 {
background-image:url([sti]bluerock.jpg);
background-position:center 10px;
background-repeat:no-repeat;}

Figur 8-20 (side 115 & side 116)

Figuren er der ikke noget i vejen med, men derimod er der Fejl! Henvisningskilde ikke fundet i teksten på side 115 og side 116. Alle 3 steder skulle henvisningen have været til figur 8-20.

Figur 11-1 (Side 158)

I CSS-koden til figur (eksempel 11-2) er der fejlagtigt anført en padding på div#box-elementet. Den denne padding er udkommenteret i eksemplet i kildekoden (Figur 11-1).

position:fixed (side 179)

I resumeet af position-værdier har jeg forsømt at oplyse, at Internet Explorer 7 i modsætning til tidligere versioner fortolker position:fixed egenskaben korrekt.

z-index (side 184)

I omtalen af z-index-egenskaben har jeg forsømt at oplyse, at z-index også kan antage negative heltalsværdier.

Universal CSS-rollover (Side 274)

I eksempel 22-8 på side 274 er der en fejl i kildekoden til min universal CSS-rollover. Den næstsidste formdeklaration er den samme som den sidste:

ul.menu li a:hover { 
  color:#fff; 
  background-color:#1a0080; }

Meningen er, at den næstsidste formdeklaration skal sætte farverne på besøgte links, således:

ul.menu li a:visited{ 
  color:#800080; 
  background-color:#eee; }

Dette vil bevare farveskiftet ved mouseover på besøgte links, men disse vil fremstå med en lilla forgrundsfarve på en hvid baggrund.

Ændring af className

I linkeksemplet øverst på siden er anført to forskellige eventværdier for onblur og onfocus hændelserne. Den korrekte værdi er
this.className='...' og ikke
this.ClassName='...'.

Clearing af float'ede elementer

Jeg har ikke tydeligt gjort opmærksom på forskellen mellem de anvendte metoder til at clear'e float'ede elementer i henholdsvis eksempel 17-7 og eksempel 17-8. (Figur 17-6, 17-7 og 17-8, side 217)

Sagen er, at højden af et element, der indholder float'ede elementer, ikke automatisk øges på grund af de float'ede elementers indhold. Jf. side 176 i bogen skal der ske en clear'ing af de float'ede elementer, for eksempel ved hjælp af et clearfix-element som det, der er beskrevet i forbindelse med eksempel 17-8.

I eksempel 17-7 har jeg imidlertid anvendt en anden metode, i form af af give containeren (wrapper'en) div#side egenskaben overflow:auto;. Denne sidstnævnte metode har jeg ikke skrevet noget om i bogen.


Bemærkninger og mindre betydende fejl

background-attachment (side 78)

Advarselsboksen nederst på siden mangler versionsangivelsen 7 i forbindelse med oplysningen om, at denne version af Internet Explorer fortolker egenskaben korrekt.

background-egenskaben

I forbindelse med omtalen af kortformsudgaven af background (background:white;) har jeg forsømt at gøre opmærksom på, at denne form invaliderer alle andre baggrundsegenskaber for det pågældende element:

h1 {
background: gray;
background-image:url([sti]bluerock.jpg);
background-position:center 10px;
background-repeat:no-repeat;

vil således give h1-elementet en grå baggrund, men ikke vise baggrundsbilledet. Det vil kun ske, hvis baggrundsfarven sættes med background-color: gray.

margin og padding (side 82)

I næstsidste linie i afsnittet om padding-egenskaben står der fejlagtigt margin i stedet for padding.

Listenummerering (side 108)

Listen øverst på siden med de to listenumre 9 og 10 er kun en liste med to punkter, der således skal nummereres 1 og 2.

Figurtekst (side 142)

Figurteksten til figur 10-3 fortæller, " ... at dd-elementerne altid dækker over dd-elementerne." Det skal være, " ... at dd-elementerne altid dækker over dt-elementerne."

z-index (side 184)

I omtalen af figur 13-2 omtales "... to tilfælde elementer ...". Det skal være " ... to tilfældige elementer ...".

Fikseret menu (side 189)

Midt på siden påstår jeg at der er tre løsninger på problemet med at fiksere en menu i browservinduet, hvorefter jeg fortsætter teksten med at nævne fire løsninger.

accesskey-attributten (side 289)

I definitionen af denne attribut skriver jeg, at den kan have "(et bogstav eller et ciffer) som værdi." Der skal stå "(et bogstav eller et tal) som værdi."

Drop Caps (side 324)

I dette afsnit refereres til figur 24-2. Det skal rettelig være til figur 24-3.

Websidelayout med runde hjørner

HTML- og CSS-kode til figur 24-7 (side 329) er skamløst stjålet fra webstedet A List Apart, Sørens Madsens artikel. Kun grafikkerne er af egen tilvirkning. Jeg beklager, at jeg ikke har tydeliggjort dette i bogen.

Figur 24-9 mangler ikke på side 330

Der er simpelt hen gået kuk i figurnummereringen. Der er altså ingen figur 24-9, som mangler i bogen. Figur 24-8 efterfølges af figur 24-10.

Stavefejl på side 356

Der er et par stavefejl i sidste afsnit på side 356. midstillet skal være midtstillet og sparte skal være sparet.

Denne side er senest opdateret: 9. January, 2007