Copyright på skrifter

En skrift er et åndsprodukt på linie med fotografier, malerier, artikler, romaner, software o.m.a. og er derfor omfattet de samme regler og love om ophavsret som gælder for denne type af produkter.

Det gælder også for skrifterne på din computer. Du har erhvervet retten til at anvende de skrifter, der er installeret på din computer, når disse skrifter er installeret sammen med et i øvrigt lovligt erhvervet computerprogram, som f.eks. Windows, Internet Explorer, Word, Corel Draw, Photoshop eller en af de mange andre softwarepakker, der inkluderer True Type eller ATM-skrifter.

Der er således intet til hinder for, at du kan bruge en hvilkensomhelst skrift på dine websider, sålænge det kun er til præsentationsformål. Der er ingen måde, hvorpå en bruger kan tilegne sig en font via din webside.

Men du har ikke erhvervet retten til at forære dem væk. Og på en måde er det jo det, du gør, når du tillader en bruger at overføre en fontdefintionsfil fra din server.

Derfor er skrifterne på dine computer forsynet med oplysninger om, i hvilket omfang, du må anvende dem til at fremstille fontdefinitionsfiler til indlejring på websider.

Brugersnit til MS Font Properties Extension

Disse oplysninger kan du let få adgang til ved at anvende Microsofts Font Properties Extension-værktøj. Det er et lille program, der installeres på computeren, og føjer en række flere egenskaber til, når du i fonts-oversigten på computeren (tilgængelig via kontrolpanelet) højreklikker på en skrift.

Til venstre ser du den properties-boks, dette værktøj viser ved højreklik på en skrift. Jeg har aktiveret fanebladet "Embedding", der øverst har en beskrivelse af hvilken type embedding (indlejring af fontdefinitionsfil) der er tilladt, efterfulgt af en forklaring på de 4 muligheder, der findes. Den sidste af disse er et forbud mod indlejring af fontdefinitionsfil. De 3 første muligheder kan alle anvendes ved indlejring af en fontdefintionsfil på en webside. Langt de fleste af skifterne på en almindelig computer kan anvendes på denne måde, men du skal selvfølgelig sikre dig, at den skrift, du har tænkt dig at anvende, falder inden for en af de 3 første kategorier.

Fontsbiblioteker

Der findes en mængde fontsbiblioteker på Nettet, hvorfra du kan downloade fonts. En del er gratis og kan frit anvendes. www.astigmatic.com/ er en website med rigtig mange skrifter, hvoraf en hel del er gratis. Før du går helt over bord og investerer en masse tid i det, skal du lige checke, om en sådan gratis skrift er komplet - det vil sige, at den bl.a. skal indeholde de danske tegn æ, ø og å.

På det nævnte websted finder du også en del symbolskrifter - altså skrifter på linie med Wingdings, webdings og hvad de nu eller hedder. Før du lader dig friste til at anvende disse som overførbare skrifter, skal du igen overveje, om alle browsere overhovedet er i stand til at tegne disse symboler. Det er de ikke. Bogstaver, tal og grammatiske tegn er én ting, symbolet § er noget helt andet. (Internet Explorer på et system med skriften Symbol installeret viser en spar-figur, alle andre browsere et paragraf-tegn.) Selv Internet Explorer gi'r op overfor de mere eksotiske figurer i nogle af de symboltegnsæt, du kan downloade.

Der er imidlertid en måde, hvorpå du alligevel kan anvende disse symboltegnsæt, så du er sikker på, at brugerens browser viser, hvad du har tænkt dig, den skal vise. Det har jeg skrevet en lille artikel om: Nem grafik til websider. (PDF-fil).

Konklusion

I fire artikler argumenterer jeg imod brugen af tekster, der er fremstillet som grafikker, og peger på alternative løsninger. Disse er 1) en udforskning af, hvad du kan gøre med stylesheets alene, 2) en metode til at overføre næsten en hvilkensomhelst skrift til brugerens computer og 3) en metode til at sikre visning af et tilnærmet skriftbillede i browsere, der ikke understøtter overførbare skrifter.

1 2 3 4 5

Denne side er senest opdateret: 19. November, 2008