Webdesign 101 – en webdesign notesblok

Forsiden » Generelt/Servicesider » Introduktion

Introduktion til webstedet

Dette websted omfatter eksempler, demoer, notater o.a. i relation til de kurser og workshops i webdesign og -konstruktion, jeg underviser i. Desuden yder jeg via webstedet suppport for mine bøger om emnet i form af kildekode og artikler, der bygger videre på bøgernes indhold.

Ideen er at vise praktiske eksempler på nogle af de ting, jeg taler og skriver om samt gengive kildekode til forskellige konstruktionsfif, som der ikke er tid til at gå så nøje igennem på selve kurserne, og som jeg i mine bøger af hensyn til plads og læselighed ikke har beskrevet ud i alle detaljer.

Den lidt mere avancerede webkonstruktør kan finde lignende noter og eksempler, men forudsætningsniveauet bør nok være lidt større end begynderens.

Artiklernes karakter

Jeg må hellere straks krybe til korset og tilstå, at kun lidt af det materiale, du finder på dette websted, er originalt. Jeg er ikke så god til selv at finde på, og egentlig programmering er sort tale for mig. Jeg vil hellere bruge min tid på at udforske, hvad dygtigere websidekonstruktører end jeg har fundet ud af, efterprøve det, og hvis jeg synes det er interessant, beskrive det på dansk på min måde.

Hvad andre folk offentliggør på nettet er i henseende til indhold i public domain, det vil sige til fri afbenyttelse. Det, du og jeg og mange andre kan lave copyright på, er materialets udformning - den konkrete fremstilling. Det er ikke tilladt uden videre at gengive en anden persons artikel som om det var ens egen, ejheller i oversættelse. Det gælder i øvrigt uanset om den pågældende artikel eksplicit er forsynet med en copyright-bemærkning.

I enkelte tilfælde, hvor jeg har fundet det påkrævet, har jeg eksplicit bedt om og altid fået tilladelse til at gøre brug af andre personers materiale. I alle tilfælde betræber jeg mig på at henvise til den eller de originale artikler og oplyse navnene på ophavspersoner. Læser du noget, hvor du synes jeg kunne have været bedre til det, er du velkommen til at sende mig en e-mail om det.

Hvorfor?

Hvorfor kunne jeg så ikke som så mange andre bare nøjes med at lave en webside, fuld af links, der henviser til de forskellige artikler, som jeg synes er interessante? Det er der tre forklaringer på:

 1. Den ene er, at når jeg finder en artikel, som omtaler og giver vejledning vedrørende noget, som jeg synes er interessant, begriber jeg det langt fra altid lige med det samme. Jeg er nødt til at arbejde tingene igennem på egen hånd og finde ud af hvorfor det ikke virker hos mig, selvom det virker hos ophavspersonen. (Hvilket hyppigt er tilfældet.)

  I denne proces gør jeg som regel flittigt notater, for jeg er heller ikke så god til at huske. Disse notater har igennem tiden gjort en del lykke hos de hundredvis af kursister, elever og studerende jeg har haft fornøjelsen af at undervise. De har også fra starten i 1997 været grundlag for disse websider, og blev for et par år siden først til et kompendium og siden til en bog med titlen "Webdesign – illustreret håndbog", som har opnået en ikke ubetydelig succes.

 2. Den anden årsag er, at jeg via min undervisning ofte har måttet konstatere, at mange, der både har talent for og vilje til at beherske faget, har det ret svært med det engelske. Og da hovedparten af de artikler, der bringer vort fag fremad, skrives på engelsk, mener jeg at jeg gør disse folk en tjeneste ved at skrive mine artikler på (hovedsagelig) dansk.

 3. Den tredie årsag er såmænd ligetil, og måske den vigtigste: Jeg synes det er sjovt og lærerigt.

Lykkes det?

Det kan jeg jo ikke vide med nogen høj grad af sikkerhed. Jeg har tre-fire indikatorer for interessen for mine aktiviteter:

 1. Besøgsstatistik: I juli måned 2002 anlagde jeg for første gang en tæller, hvis rapporter du kan se på Extreme Tracking. (En mere omfattende statistik, der også omfatter statistik for de enkelte sider, kan du finde på mit nethotel: Oursite's statistik. Samtidig gjorde jeg lidt mere ud af at fortælle om webstedet i Usenet konferencer og andre steder.

  Du kan jo selv se efter, men i løbet af disse 20 måneder har der været et støt stigende stigende antal unikke besøgende, det vil sige forskellige personers individuelle besøg. Samme persons (samme ip-nummers) gentagne besøg samme dag samt alle reloads tælles ikke med, når antal af unikke besøgende skal opgøres.

 2. Abonnement på nyhedsbrev: Jeg begyndte at udsende mit nyhedsbrev i november 2002. Jeg har nu ca. 150 abonnenter på dette.

 3. Bogens popularitet: "Webdesign – illustreret håndbog" blev lynhurtigt en bestseller, idet 1. oplag blev udsolgt i løbet af mindre end et halvt år, og 2. oplag er også snart udsolgt på ikke ret meget længere tid.

 4. E-mails: Jeg får ret mange e-mails med kommentarer til og spørgsmål vedr. website, bog og nyhedsbrev. Mange af disse har rosende bemærkninger. Det kan selvfølgelig skyldes ønsket om at smøre lidt for at være mere sikker på at opnå et svar. Det behøver du nu ikke, hvis du skulle finde på at skrive. Jeg svarer – som regel i løbet af en dag eller to – på alle henvendelser. Jeg må dog af og til svare, at jeg ikke har tid til at gennemgå hele websider for at finde mystiske fejl. Men send bare url'en alligevel: Ofte er fejlen temmelig indlysende for den lidt mere, nå ja, erfarne.

25. februar 2004

Væsentlige nyere artikler

Nu med weblog!

Weblogging – eller "blogging", som det også kaldes – griber mere og mere om sig.

Sådan én – eller 2 – må jeg selvfølgelig også have. Min første weblog finder du på websiden Webdesign 101 weblog. Min beskrivelse af weblog fænomenet finder du på websiden Hvad er en weblog?.

Webdesign med XHTML

– er endnu en bog om webdesign, jeg har begået, og som i løbet af marts måned publiceres af forlaget Globe. Du kan læse om mine ideer med denne bog på websiden "Webdesign med XHTML".

Skriftstørrelser

Den definitive gennemgang af de metoder, du har til at sætte størrelsen af skriften på dine websider - og hvordan du gi'r brugeren kontrol over størrelsen.
Valg af skriftstørrelser

Du kan tegne et gratis abonnement på mit nyhedsbrev eller anbefale denne side til en ven ved at benytte de to indtastningsfelter herunder.

E-mail adresse for nyhedsbrev
Din vens e-mail adresse
Valid XHTML 1.0! Klik på mærket for at få information om min bog om websidekonstruktion Klik på mærket for at få information om min nethotel-sponsor [Valid RSS] Højreklik for at kopiere adressen på min nyhedskanal