Digitalur på websiden

Et notat om, hvordan du laver et digitalur på websiden

Egentlig synes jeg, det er lidt overflødigt – alle, der ser på dine websider, har i forvejen adgang til klokkeslæt og dato i systembakken på deres computer.

På den anden side – det er en god øvelse i håndteringen af JavaScript Date-objektet og JavaScript arrays.

Bemærk at uret kun genopfriskes, når siden (gen)indlæses.

<script type="text/javascript">
/*<![CDATA[*/
function skriv(tekst){
  document.write(tekst)
}
  
var idag = new Date();
var time=idag.getHours();
var minut=idag.getMinutes();
var sekund=idag.getSeconds();

var ugedag=new Array(
"Søndag d. ",
"Mandag d. ",
"Tirsdag d. ",
"Onsdag d. ",
"Torsdag d. ",
"Fredag d. ",
"Lørdag d. ");
  skriv(ugedag[idag.getDay()])
  skriv(idag.getDate() + ". ")

var maaned = new Array(
"januar",
"februar",
"marts",
"april",
"maj",
"juni",
"juli",
"august",
"september",
"oktober",
"november",
"december")
  skriv(maaned[idag.getMonth()])
  skriv(" " + idag.getFullYear()) 
  skriv("<br />")

if (time<10) {
  time="0" + time
}
if (minut<10) {
minut= "0" + minut 
}
if (sekund<10) {
sekund= "0" + sekund
}
skriv("Klokkeslæt: <b>"+time+":" +minut +":"+sekund+"</b>")
/*]]>*/
</script>

Denne side er senest opdateret: 10. January, 2007