Webdesign 101 » Navigation » Dynamiske menuer

Harmonikamenu

 Generelt
 Ungdomsuddannelser
 IT uddannnelser
 IT kurser
 Andre kurser
 Servicesider
 Kalender

Menuen her på siden er et projekt, jeg har arbejdet på i nogle forårsmåneder i 2002. Det er kun halvfærdigt, selvom det virker udmærket i den skitserede udgave.

Problemet med menuen på dette stadium er den meget omfangsrige HTML-kode, der medgår til menuen og ikke mindst besværet med at foretage ændringer.

Den videre udvikling, der skal til, består i at lave et par arrays af url'er og linktekster, og så bygge menuen op på grundlag af en aftastning af disse arrays.

Ønsker du at benytte menuen som den nu er, må du bruge browserens "Vis kildekode"-funktion og kopiere koden derfra.

Hvis du ønsker en lidt mere professionel udgave, og ikke har tid til at vente på, at jeg får mig smølet færdig med dette projekt, kan jeg henvise til Thomas Brattli's Sliding Menu.