Brugervenlighed og tilgængelighed

Emnet for dette eksempelsite er de tiltag, vi kan gøre for at maksimere brugervenligheden af vore websider.

Tekststørrelse

Jeg finder muligheden for at bruge browserens tekststørrelsesværktøj afgørende for både brugervenlighed og tilgængelighed. Jeg har det ikke særligt komfortabelt med de ofte ganske små skriftsstørrelser, der anvendes på overdesignede websider. Og jeg blev ret irriteret, når ikke kan lade sig gøre at øge skriftstørrelsen i Internet Explorer.

Det gør jeg ikke mere, for jeg er stort set holdt op med at bruge Internet Explorer til almindelig informationssøgning på nettet. Firefox er nu min foretrukne browser. Firefox er i disse måneder (sommeren 2005) i næsten eksplosiv vækst.

Det ændrer imidlertid ikke det faktum, at Internet Explorer fortsat anvendes af mange millioner, også en meget stor del af de danske Internet brugere. Det er vi som websidekonstruktører nødt til at tage hensyn til.

Du kan tage dine forholdsregler, så også Internet Explorers tekststørrelsesværktøj fungerer som forventet. Jeg forklarer en del mere om dette i min artikelserie om skriftstørrelser, men den korte udgave er:
Undlad at sætte nogen skriftstørrelse for body-markøren, men sæt i stedet skriftstørrelsen på de enkelte tekstmarkører (h1 - h6, p, pre, address osv). Brug aldrig pixelstørrelser på skrifter, men brug em-størrelser eller procenter.

Menuernes tilgængelighed

Hvis du betragter denne webside, som en søgemaskine vil se den, se Denne side uden stylesheet eller ved hjælp af The Poodle Predictor vil du opdage, at alt på siden er eminent tilgængeligt for søgerobotten, og dermed også for andre tekstanalyseværktøjer. Blandt tekstanalyseværktøjer regner jeg også de talende browsere som blinde, svagtseende og nogle ordblinde bruger, når de skal studere vore websider.

En tilsvarende tilgængelighed får du ikke, hvis du bruger en menu, der er baseret på JavaScript, hvad de fleste populære DHTML-menuer er.

For så vidt angår menuerne kan vi imidlertid gøre en del mere end blot sørge for, at de er til stede på siden, også selvom tekstanalyseværktøjet ikke kan tolke JavaScript.

Det drejer sig om a-markørens attributter, title-atributten, tabindex-attributten og accesskey-attributten.

Januar 2006

Webdesign - illustreret håndbog
Webdesign med XHTML

– 2 gode bøger om webdesign
Køb dem hos forlaget Globe A/S

Download eksemplet

Du kan downlode hele det simulerede website, inklusive stylesheet'et, pakket i denne zip-fil: simsite.zip.