Webdesign 101 noter om

Dynamisk HTML

Dynamisk HTML er det fænomen, at et eller flere HTML-elementer på en webside kan ændres vilkårligt som følge af en hændelse, hvadenten det nu er en hændelse, fremkaldt af brugeren, eller det er noget, websmeden sørger for igennem en eller anden form for tidsstyring.

Introduktion til dynamisk HTML

En kortfattet introduktion til begrebet dynamisk HTML, med nogle få simple eksempler på manipulation med nogle af HTML-elementernes egenskaber.

Introduktion til dynamisk HTML

Dynamisk HTML modulbibliotek

Har du én bestemt webside, hvor ét bestemt element skal manipuleres, f.eks. til at skifte farve, er det ret let at gøre uden de store armbevægelser.

Oftest skal du imdlertid på mange forskellige sider gøre mange forskellige ting med mange forskellige elementer. Eksempel - en dynamisk menu.

Det kan derfor svare sig at opbygge et bibliotek af universalfunktioner, der kan bruges til at manipulere et vilkårligt element. Jeg gennemgår i en serie artikler, hvilke elementer, der indgår i et sådant Dynamisk HTML modulbibliotek.

Dynamisk HTML modulbibliotek

Splash Pages

En Splash Page er en dynamisk indgangsside. Den laves ofte som en Flash movie. Jeg demonstrerer her gennem et par eksempler, hvorledes du kan lave Splash Pages med dynamisk HTML og Grafisk Splash Page med statusbjælke.

Splash Pages

Clip-attributten

3 artikler om clip-attributten og hvorledes du kan bruge den til interessante og nyttige effekter.

Clip-attributten

Internet Explorers overblændingsfiltre

Internet Explorer fortolker en stylesheet egenskab, der hedder filter. Ved hjælp af denne egenskab kan du give HTML-elementer nogle ganske interessante effekter. Nytteværdien er behersket, der er tale om ren kosmetik.

Kosmetikken kan dog af og til gøre noget, der i sig selv alene er funktionelt, et ganske smukt ansigt.

Internet Explorers overblændingsfiltre

E-mail nyhedsbrev

Vælg normal præsentation

Vis siden som den ser ud i udskrift Send siden til udskrift.